کاشت گیاهان دارویی

اهمیت تولید گیاهان دارویی

/post-5

در مورد ظرفیت و توانمندی بالقوه و گسترده کشور از لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی گیاهی همین قدر بگوییم که بررسی های علمی انجام شده در ایران نشان می دهد، از حدود 8 هزار گونه گیاهی شناسایی شده در کشور بیش از 2 هزار گونه دارای خواص دارویی، ادویه  ای، عطری، آرایشی و بهداشتی می باشند.