ویکی هَوِم هِرب


اهمیت تولید گیاهان دارویی

اهمیت تولید گیاهان دارویی

در مورد ظرفیت و توانمندی بالقوه و گسترده کشور از لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی گیاهی همین قدر بگوییم که بررسی های علمی انجام شده در ایران نشان می دهد، از حدود 8 هزار گونه گیاهی شناسایی شده در کشور بیش از 2 هزار گونه دارای خواص دارویی، ادویه  ای، عطری، آرایشی و بهداشتی می باشند.
نتایج آزمایشات

نتایج آزمایشات

تمام گیاهانی که در این سایت به فروش می رسند در مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی البرز از نظر گیاه شناسی و اندازه گیری میزان ماده موثره آزمایش شده اند.
گیاهان دارویی و مخاطرات آنها

گیاهان دارویی و مخاطرات آنها

به نظر شما این جمله درست است که " اگر استفاده از گیاه دارویی، نفعی هم نداشته باشد، حداقل اطمینان داریم ضرری برای ما نخواهد داشت "